Nyheter

Viktiga datum i september

3 september

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2013–31 januari 2014
 • 1 mars 2013–28 februari 2014
 • 1 april 2013–31 mars 2014
 • 1 maj 2013–30 april 2014

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

9 september

För juridiska personer med beskattningsår som avslutas mellan den 1/1 och 30/6 2014 öppnar e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 den 9 september.

12 september

Underskott av slutlig skatt

Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i juni. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • momsen för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

22 september

En periodisk sammanställning för augusti 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 september

En periodisk sammanställning för augusti 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 september

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska
 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2014.