Nyheter

Viktiga datum i februari.

Här kommer februari månads datum som är lite extra viktiga att hålla ordning på!

12 februari

Extra skatteinbetalning

Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2013).Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.Du som ska betala in pengar till ditt skattekonto ska använda bankgiro 5050-1055. Om du betalar på internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Numret får du fram genom e-tjänsten OCR-beräkning. Vill du beställa inbetalningskort gör du det via beställningstjänsten.

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska:

  • moms för oktober-december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • moms för december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för oktober-december 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för december 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för januari 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor.

Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 februari

Periodisk sammanställning för januari 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 februari

Periodisk sammanställning för januari 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 februari

Helårsredovisning moms

Om ditt företag:

  • Har en årsomsättning på högst 1 miljon.
  • Redovisar momsen en gång per år
  • Bedriver EU-handel
  • Ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • En momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2013.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska:

  • Momsen för januari 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2014 ha kommit in till Skatteverket.