Nyheter

Viktiga datum i oktober

13 oktober

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2013–31 juli 2014
 • 1 september 2013–31 augusti 2014

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 14 oktober.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

 • momsen för augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för augusti 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för september 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 oktober

En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

21 oktober

För juridiska personer med beskattningsår som avslutas mellan den 1/7 och 31/8 2014 öppnar e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 den 21 oktober.

27 oktober

Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e tjänsten.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för september 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och
 • arbetsgivardeklarationer för september 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2014.